Doe een gift
 • fr
 • nl
 • en
 • Het Jaarverslag 2018 is er!
  logo

  Verschillen overbruggen daar maken we werk van !

  Inschrijven voor het programma

  Onze aanpak

  icon

  Onze doelstellingen

  icon

  Onze methodologie

  icon

  Onze aanpak

  DUO for a JOB  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

  Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

  Onze doelstellingen

  Tegen 2020 wil DUO for a JOB:

  • meer dan 2000 deelnemers van ons programma laten proeven doorheen het organiseren van bijzondere ontmoetingen tussen culturen en generaties..
  • Instaan voor de vorming van 1500 mentoren opdat zij hun kennis en ervaring optimaal kunnen delen.
  • de “natuurlijke” inschakelingsgraad van de jongeren in onze doelgroep verdubbelen(tot minstens 50%, een streefcijfer dat DUO overigens ruimschoots bereikt sinds de start van het programma).

  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone

  Tijdens de informatiesessie stellen we ons project voor, verduidelijken we de verschillende rollen (mentee, mentor en DUO for a JOB) en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Er volgt een individueel gesprek met elke kandidaat (mentor én mentee) om hem/haar beter te leren kennen.

  Deze basisopleiding van vier dagen is verplicht voor alle mentoren. Het doel is om hen de basisinstrumenten voor de “mentoring” mee te geven.

  Elke week worden er nieuwe duo's "gematcht" tijdens speciaal daarvoor voorziene teamvergaderingen.

  De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  Indien zowel mentor als mentee akkoord gaan om met elkaar samen te werken, wordt tijdens een tweede ontmoeting de Mentoring Overeenkomst ondertekend.

  Tijdens de begeleidingsperiode van zes maanden, ontmoeten de duo’s elkaar wekelijks.

  Er worden eveneens extra activiteiten georganiseerd (facultatief) om de ontmoetingen binnen de “DUO gemeenschap” te bevorderen.

  Tijdens de intervisie wisselen actieve mentoren ervaringen uit: good practices worden gedeeld; moeilijkheden die mentoren tijdens hun duo ondervinden, worden besproken.

  Na zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd voor een evaluatie. Tijdens deze beoordeling wordt gepeild of de verwachtingen werden ingelost, en de doelstellingen bereikt.

  867

  solidaires en enthousiaste mentoren

  Join them

  2103

  duo's opgeleid in België sinds 2013

  Join them
  picto picto

  3 van de 4 jongeren krijgen een baan, een stage of een opleiding

  picto picto

  9 van de 10 mentoren herhalen de ervaring

  Een paar getuigenissen...

  Laatste nieuwtjes van DUO for a JOB

  Het Jaarverslag 2018 is er!

  Wat een jaar ! 2018 was voor iedereen in België een jaar van grootse sportprestaties en volksvreugde, van maatschappelijke en ecologische bewustwording, van diverse zorgen en veel blijdschap.

  (meer…)

  U wilt deelnemen
  aan het programma?

  Meld u aan!