MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Ben je ouder dan 50? Heb je een boeiende carriĆØre uitgebouwd met waardevolle ervaringen? Waarom zou je die schat aan kennis niet inzetten om jongeren te ondersteunen die het nodig hebben?

  Want het is een feit: jongeren met een migratieachtergrond ervaren heel wat uitdagingen bij het vinden van een job, ongeacht hun opleidingsniveau. Daar zijn veel redenen voor: een beperkt netwerk, weinig inzicht in de arbeidsmarkt, discriminatie, taaldrempels,ā€¦

  Als vrijwillige mentor zet jij jouw levens- en werkervaring in om jongeren met niet-Europese roots in hun kracht te zetten, zodat zij deze moeilijkheden overwinnen en zelf de weg vinden op de arbeidsmarkt!

  Je start voorbereid aan de begeleiding dankzij een vierdaagse opleiding en ondersteuning door onze medewerkers. Na een kennismakingsgesprek met de jongere, beginnen jullie aan een programma van 6 maanden met wekelijkse ontmoetingen. Jullie ontwikkelen samen een actieplan, zoeken naar vacatures en opleidingen, stellen het CV op punt en oefenen sollicitatiegesprekken.

  Door jouw kennis te delen, creƫer je niet alleen een kans voor een jongere om zijn of haar eigen loopbaan op te bouwen, maar geef je ook een nieuwe dimensie aan je eigen levenservaring.

  image

  Waarom mentor worden?

  picto

  Om je beroepservaring te valoriseren en over te dragen

  picto

  Om een unieke en verrijkende menselijke ervaring te beleven

  picto

  Om deel uit te maken van een bruisend netwerk van mentoren

  picto

  Om je in te zetten voor de maatschappij als actieve vrijwilliger

  picto

  Om nieuwe competenties te ontwikkelen dankzij de aangeboden permanente vorming

  picto

  Geen ervaring met coaching vereist!

  Om mentor te worden, ben je:

  picto

  50-plusser

  picto

  2 tot 3 uur per week beschikbaar

  picto

  Gedreven om je kennis en ervaring te delen

  Onze impact op mentoren

  Enerzijds kunnen de mentoren alle kennis en ervaring die zij in hun loopbaan hebben verworven, benutten om de mentees te helpen met de obstakels op hun weg naar werk. Anderzijds delen de mentees hun levenservaringen, hun projecten, hun ambities en hun twijfels met hun mentoren. Ze geven hen een unieke inkijk in hun werkelijkheid.

  Het is een echte ā€˜win-winsituatieā€™, waardoor mentoren actief blijven, zich nuttig voelen, hun vaardigheden benutten en doorgeven, hun vooroordelen in vraag stellen en nieuwe competenties leren en ontwikkelen. Desgevraagd:

  84%

  verbeterde hun coachende vaardigheden (actief luisteren, empathie,…).

  61%

  ervaarde het DUO-programma als een meerwaarde voor hun professionele ontwikkeling.

  96%

  voelt zich nuttiger door actieve participatie aan de samenleving.

  Onze methodologie

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB zit in een duidelijke en doeltreffende methode die bestaat uit 8 grote stappen.

  1. Infosessies

  Collectieve informatiesessies zijn een gelegenheid om het project voor te stellen, de rollen van elke persoon te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden.

  2. Intakegesprek

  Als de toekomstige mentoren en mentees hun interesse in het project bevestigen, maakt een coƶrdinator van de vereniging een individuele afspraak met elk om meer te weten te komen over hun profiel en verwachtingen.

  3. Mentoropleiding

  Nieuwe mentoren volgen een basisopleiding waarin de belangrijkste tools van mentoring uitgelegd worden.

  4. Matchingsessies

  Tijdens de matchingsessie stellen de coƶrdinatoren nieuwe duo’s samen, op basis van verschillende criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz.) en rekening houdend met noden van de mentee en de vaardigheden van de mentor.

  5. De eerste ontmoeting

  De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan de mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. De mentorovereenkomst

  Als de mentee en de mentor bevestigen dat ze samen verder willen gaan, ondertekenen ze tijdens de tweede ontmoeting de Mentoringovereenkomst, waarin het kader en de wederzijdse verbintenissen uiteengezet worden. De overeenkomst vormt het ā€œofficiĆ«leā€ beginpunt van de begeleidingsperiode.

  7. De begeleiding

  De begeleidingsperiode, waarin de duoā€™s Ć©Ć©nmaal per week samenkomen, duurt maximaal zes maanden. Elk duo wordt begeleid door een coƶrdinator van de vereniging.

  8. De evaluatie

  Aan het einde van de periode van zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd voor een evaluatie, om te kijken of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan en of de doelen die zij voor zichzelf gesteld hadden, zijn bereikt.

  Onze mentors vertellen!

  DUO biedt jongeren een kans om een nieuwe toekomst uit te bouwen. De weg naar werk is hobbelig en gevuld met obstakels. Voor zij die niet thuis zijn in deze materie leidt dit tot veel frustraties en ontgoochelingen waardoor kansen soms verloren gaan. Deze intensieve begeleiding maakt veel positivisme en een menselijkere maatschappij mogelijk.

  Michel, Antwerpen, 65 jaar oud

  Je leert bij DUO, als mentor, heel veel. Over andere culturen, anderen, maar ook over jezelf. Je leert niet alleen dingen bij, sommige dingen leer je ook af. Te snel oordelen bijvoorbeeld.

  Ward, Antwerpen, 60 jaar oud

  DUO for a JOB is zeker bij de beste que vrijwilligersorganisaties. Ik kan het vergelijken met andere organisaties, die zeker qua vorming en communicatie veel minder scoren.Het is mooi dat we onze ervaring kunnen doorgeven aan jonge mensen die daardoor een plaats kunnen verwerven in onze – voor hen vreemde – arbeidsmarkt. Een must voor ons alletwee.

  Roger, Gent, 70 jaar oud

  Het was voor mij een zee rijke ervaring. Ik heb een andere kijk gekregen in de positieve zin op vluchtelingen. Ik had natuurlijk wel een zeer vriendelijke, vlotte mentee. Hij wist trouwens al veel en hij wist al wat hij wilde. Hij sprak ook al vlot Nederlands. Ik ben er met een klein hartje aan begonnen maar ben zeer tevreden dat ik het gedaan heb en wil dit verder doen. Het contact met de coƶrdinator is telkens vlot verlopen en ze zijn er altijd voor ons.

  Marleen, Gent, 65 jaar oud

  Geweldige ontmoetingen gehad! Ik deelde mijn professionele- en levenservaring en kreeg in de plaats zoveel terug. Vriendschap, vertrouwen, … Ervaren hoe een jongere zijn leven weer oppikt, en zijn geluk terug vindt, schonk mij enorm veel vreugde en voldoening.

  Marie-Claire, Brussel, 61 jaar oud

  Met een open geest met elkaar in contact treden en ervaringen delen. Zeer boeiend, blij dat ik me nuttig kan maken.

  Baudouin, Brussel, 67 jaar oud

  Het vinden van werk, is de sleutel voor een geslaagde sociale cohesie.

  Bernard, Brussel, 68 jaar oud

  Een verrijkende ervaring die bruggen bouwt tussen verschillende culturen, jongeren en ouderen. Een win-win situatie!

  Eva, Brussel, 55 jaar oud

  Veelgestelde vragen:

  Ik ben 45, kan ik mentor worden? icon

  DUO speelt in op het specifieke probleem van het gebrek aan waardering voor de vaardigheden en ervaring van 50-plussers. Bovendien willen we ervoor zorgen dat het programma intergenerationeel is, zowel voor de jongeren als voor de mentoren. Aangezien jonge mentees tot de leeftijd van 33 jaar van het programma kunnen profiteren, is het noodzakelijk dat hun mentoren ten minste 50 jaar oud zijn.

   

  Heb ik wel echt een profiel als mentor? Ik heb geen ervaring in Human Ressources of in coaching. icon

  Er is geen ervaring in Human Ressources of in coaching vereist, want de basisopleiding van vier dagen bij DUO geeft aan de kandidaten voldoende raadgevingen, tools en referentiepunten om zich comfortabel te voelen in hun nieuwe rol als mentor. Er wordt een coƶrdinator aangesteld om de mentor gedurende de 6 maanden van het duo in zijn of haar begeleidingsproces te ondersteunen.

   

   

  Moeten de mentoren inzage geven in hun adresboekje? icon

  Er is geen enkele verplichting om je netwerk met jouw mentee te delen. De rol van de mentor bestaat er in de eerste plaats in de mensen bewust te maken van de noodzaak een netwerk te ontwikkelen, maar niet noodzakelijkerwijs zijn of haar eigen adresboek te delen. Bovendien gaat het niet alleen om professionele contacten. Buren, vrienden van vrienden, ouders van schoolkinderen, winkeliers, sportpartners… het zijn allemaal contacten waarvan de jongere kan leren gebruik te maken.

  Ik ben niet zeker dat ik mentor kan worden. Ik heb al veel andere engagementen, ik heb hier geen tijd voorā€¦ icon

  De tijdsinvestering is niet zo zwaar, aangezien het minimale engagement gemiddeld 2 uur per week gedurende 6 maanden is, wat geen belemmering is om op vakantie te gaan of tijd aan andere activiteiten te besteden! Bovendien biedt ons programma de mogelijkheid om online te vergaderen, waardoor je op verplaatsingstijd bespaart.

  Moeten mentoren een DUO-lidmaatschap betalen? icon

  Nee, het programma is volledig gratis voor al onze deelnemers. Veel mentoren besluiten echter ons werk te ondersteunen door zelf eenmalige of maandelijkse donaties te doen, evenementen te organiseren (bruiloften, verjaardagen, etc.) of ons in contact te brengen met potentiƫle grote donateurs en bedrijven.

   

  image