MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus COVID-19

  Omdat de missie van de vereniging integratie, sociale cohesie en gelijke kansen omvat, is de financiële onafhankelijkheid van de DUO for a JOB van cruciaal belang voor de duurzaamheid van en de belangenbehartiging door de vereniging. Het is met dit in het achterhoofd dat de vereniging voortdurend streeft naar diversificatie van haar inkomstenbronnen en zich inzet om op transparante wijze te communiceren over het gebruik van de ontvangen giften en over de efficiëntie van haar activiteiten.

  “DUO FOR A JOB GAF ME MEER ZELFVERTROUWEN BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN BAAN. IK VIND HET PRETTIG DAT DE MENTOREN ER ZIJN EN GEKOZEN ZIJN IN HET LICHT VAN HET PARCOURS VAN DE MENTEE. IK VIND DAT HET DE ERVARING PERSOONALIJKER MAAKT, OMDAT DE MENTOR IEMAND IS DIE JE BETER BEGRIJPT.”

  AMANDINE, MENTEE BIJ DUO

  Strikt beheer en financiële transparantie
  Om ervoor te zorgen dat de DUO for a JOB blijft evolueren en groeien, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze financiën goed beheerd worden. We werken ook rechtstreeks samen met een boekhoudfirma en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze rekeningen goed worden bijgehouden en dat de financiële stabiliteit van de organisatie wordt verzekerd.

  Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid

  De rekeningen van de vereniging worden jaarlijks gecertificeerd door een revisor van PricewaterhouseCoopers (PWC). Na een grondig onderzoek van de rekeningen en de interne procedures wordt een verslag opgesteld waarin wij zonder voorbehoud een verklaring krijgen dat wij voldoen aan de boekhoudkundige normen.

  “ALTIJD EEN ZEER VERRIJKENDE ERVARING, WAARBIJ JE NET ZOVEEL OVER JEZELF LEERT ALS OVER DE ANDER! EEN KLEIN MENSELIJK AVONTUUR WAAR JE JE JE GOED BIJ VOELT.”

  KOEN, MENTOR BIJ DUO