MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Een duolegaat, een legaat voor DUO

  | Het duolegaat is niet meer van toepassing in Vlaanderen. Wel nog in het Brussels gewest en Wallonië.

  Heb je geen directe erfgenaam? Kiezen voor een duolegaat kan een oplossing zijn die je neven, nichten of geliefden ten goede komt. Het laat je toe een groter deel van jouw nalatenschap aan hen door te geven omdat het op die manier minder belast wordt.

  De wetgever heeft bepaald dat, door een vereniging als DUO for a JOB als legataris van het testament aan te wijzen, de vereniging verantwoordelijk is voor de overdracht van een deel ervan aan een begunstigde die jij kiest. DUO for a JOB betaalt de successierechten van alle legatarissen, naast eventuele schulden en kosten. De andere legatarissen ontvangen een nettobedrag dat mogelijks hoger is dan wat ze zouden krijgen via een traditionele erfenis.

  Hoe groter het verschil tussen de tarieven die worden toegepast op legatarissen door een bepaalde titel en organisaties of stichtingen zonder winstoogmerk, hoe voordeliger de formule voor je neven, nichten, enz..

  Een schenking in ons voordeel

  Misschien heeft je notaris jou geadviseerd om voor een schenking te kiezen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Handmatige schenking: voor deze schenking moet je geen belastingen betalen. Dit is de directe en informele overdracht van een bezit, gegeven door de schenker aan de begunstigde, in dit geval, DUO for a JOB. Dit type schenking is mogelijk voor contant geld, sieraden, meubels, etc.
  • Schenking bij notariële akte: de schenking van onroerend goed kan alleen via een notariële akte.

  Ontvang je hierover graag meer inlichtingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.