MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus COVID-19

  Onze visie

  DUO for a JOB is geboren uit een dubbele vaststelling:

  • Er is een bewezen ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratie-achtergrond in België.
  • In België kennen mensen ouder dan 50 jaar de laagste tewerkstellingsgraad in Europa en worden zij geconfronteerd met een gebrek aan waardering voor hun vaardigheden.

  Door deze twee publieken samen te brengen, wil DUO for a JOB bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheden in de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratie-achtergrond, de kennis van onze ouderen erkennen en discriminatie bestrijden door sociale cohesie, begrip en lokale solidariteit te bewerkstelligen.

  Onze missie

  DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om de tewerkstelling van de jongsten te vergemakkelijken en tegelijkertijd de ervaring van senioren te valoriseren.

  Concreet is het een relatie waarbij een ervaren persoon, “de mentor”, zijn kennis en ervaring deelt met een jongere, “de mentee”, om de ontwikkeling van diens vaardigheden en autonomie te bevorderen en hem/haar in staat te stellen zijn/haar professionele doelstellingen te identificeren en te bereiken. Deze relatie (“duo”) is gebaseerd op uitwisseling, leren en permanent en wederzijds vertrouwen.

  Eenmaal met z’n tweeën, ontmoeten de jongere en diens mentor elkaar gedurende zes maanden gedurende twee uur per week.

  “MET DUO EN MIJN MENTOR HEB IK HET GELOOF IN MIJZELF TERUGGEVONDEN EN BEN IK DINGEN GAAN DOEN IN PLAATS VAN NA TE DENKEN HOE MOEILIJK HET IS. HET PROFESSIONELE ADVIES VAN MIJN MENTOR HEEFT WONDEREN VERRICHT.”

  ANTON, MENTEE BIJ DUO

  Onze methodologie

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB schuilt in onze doeltreffende methode voor een kwaliteitsvolle begeleiding die bestaat uit 8 grote stappen.

  1. Collectieve informatiesessies zijn een gelegenheid om het project te presenteren, de rollen van elke persoon te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden.

  2. Nadat de toekomstige mentoren en mentees hun interesse in het project bevestigen, ontvangt een coördinator van de vereniging hen individueel om meer te weten te komen over hun ervaring en verwachtingen.

  3. Nieuwe mentoren volgen een initiële opleiding die tot doel heeft hen de “basisinstrumenten” van knowhow en interpersoonlijke vaardigheden bij te brengen.

  4. Tijdens de matchingsessie stellen de coördinatoren nieuwe duo’s samen, op basis van verschillende criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz.) en rekening houdend met noden van de mentee en de vaardigheden van de mentor.

  5. De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan de mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. Als de mentee en de mentor bevestigen dat ze samen verder willen gaan, ondertekenen ze tijdens de tweede ontmoeting de Mentoringovereenkomst, waarin het kader en de wederzijdse verbintenissen uiteengezet worden. De overeenkomst vormt het “officiële” beginpunt van de begeleidingsperiode.

  7. De begeleidingsperiode, waarin de duo’s éénmaal per week samenkomen, duurt maximaal zes maanden. Elk duo wordt begeleid door een coördinator van de vereniging.

  8. Aan het einde van de periode van zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd om te beoordelen of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan en of de gestelde doelen zijn bereikt.

  “MENTORSCHAP IS EEN WIN-WIN RELATIE, WAARBIJ DE MENTOR OOK VEEL LEERT. MENTORING BIJ DUO BRENGT EEN ANDERE DIMENSIE AAN HET PROBLEEM VAN DE JONGE MIGRANTEN EN HET SPECIFIEKE KARAKTER VAN DE MOEILIJKE TOEGANG TOT WERK VOOR DEZE JONGEREN.”

  YVES, MENTOR BIJ DUO