MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Jaarverslag 2020 : Resultaten, getuigenissen en vooruitzichten

  Onze visie

  De vzw DUO for a JOB is ontstaan vanuit twee waarnemingen:

  • Jongeren met een migratieachtergrond hebben een ongelijke toegang tot de Belgische arbeidsmarkt, dat is bewezen.
  • De activiteitsgraad van 50-plussers in België is één van de laagste in Europa en hun vaardigheden worden niet naar waarde geschat.

  Door deze twee groepen samen te brengen, wil DUO for a JOB bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond, de kennis van onze ouderen erkennen en discriminatie bestrijden door sociale cohesie, begrip en lokale solidariteit te bewerkstelligen.

  Onze missie

  DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om de tewerkstelling van de jongste werkzoekenden te vergemakkelijken en tegelijkertijd de ervaring van 50-plussers te valoriseren.

  Concreet is het een relatie waarbij een ervaren persoon, “de mentor”, zijn kennis en ervaring deelt met een jongere, “de mentee”, om de ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden en autonomie te bevorderen en hem/haar in staat te stellen zijn/haar professionele doelstellingen te identificeren en te bereiken. Deze relatie (“duo”) is gebaseerd op uitwisseling, leren en permanent en wederzijds vertrouwen.

  Eenmaal met z’n tweeën, ontmoeten de jongere en diens mentor elkaar zes maanden lang gedurende twee uur per week.

  “MET DUO EN MIJN MENTOR HEB IK HET GELOOF IN MIJZELF TERUGGEVONDEN EN BEN IK DINGEN GAAN DOEN IN PLAATS VAN NA TE DENKEN HOE MOEILIJK HET IS. HET PROFESSIONELE ADVIES VAN MIJN MENTOR HEEFT WONDEREN VERRICHT.”

  ANTON, MENTEE BIJ DUO

  Onze methodologie

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB schuilt in onze doeltreffende methode voor een kwaliteitsvolle begeleiding die bestaat uit 8 grote stappen.

  1. Collectieve informatiesessies zijn een gelegenheid om het project te presenteren, de rollen van elke persoon te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden.

  2. Nadat de toekomstige mentoren en mentees hun interesse in het project bevestigen, ontvangt een coördinator van de vereniging hen individueel om meer te weten te komen over hun ervaring en verwachtingen.

  3. Nieuwe mentoren volgen een basisopleiding waarin de belangrijkse tools van mentoring uitgelegd worden.

  4. Tijdens de matchingsessie stellen de coördinatoren nieuwe duo’s samen, op basis van verschillende criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz.) en rekening houdend met noden van de mentee en de vaardigheden van de mentor.

  5. De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan de mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. Als de mentee en de mentor bevestigen dat ze samen verder willen gaan, ondertekenen ze tijdens de tweede ontmoeting de Mentoringovereenkomst, waarin het kader en de wederzijdse verbintenissen uiteengezet worden. De overeenkomst vormt het “officiële” beginpunt van de begeleidingsperiode.

  7. De begeleidingsperiode, waarin de duo’s éénmaal per week samenkomen, duurt maximaal zes maanden. Elk duo wordt begeleid door een coördinator van de vereniging.

  8. Aan het einde van de periode van zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd voor een evaluatie, om te kijken of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan en of de doelen die zij voor zichzelf gesteld hadden, zijn bereikt.

  “Mentoring is een win-win relatie, waarbij de mentor ook veel leert. Mentoring bij DUO is een kennismaking met de uitdagingen van jonge migranten en de specifieke moeilijkheden bij de toegang tot werk voor deze jongeren.”

  YVES, MENTOR BIJ DUO