MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Onze visie

  Twee vaststellingen liggen aan de basis van DUO for a JOB:

  • Jongeren met een migratieachtergrond krijgen moeilijker toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.
  • De activiteitsgraad van 50-plussers in Belgi√ę is √©√©n van de laagste in Europa. Bovendien worden de ervaring en vaardigheden van senioren niet voldoende naar waarde geschat.

  Door deze twee groepen met elkaar in contact te brengen, draagt DUO for a JOB bij aan de gelijkheid van kansen voor jongeren met een migratieachtergrond, aan het erkennen van de ervaring van senioren, en aan de bestrijding van discriminatie door wederzijds begrip en solidariteit te stimuleren.

  image

  Onze missie

  DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om enerzijds de tewerkstelling van jonge werkzoekenden te vergemakkelijken, en anderzijds de ervaring van 50-plussers te valoriseren.

  Een ervaren persoon (de mentor) deelt zijn/haar kennis en expertise met een jongere (de mentee). De mentee verbetert op deze manier zijn/haar vaardigheden en bepaalt samen met de mentor zijn/haar professionele doelstellingen en de weg ernaartoe. De relatie tussen beide (het duo) is gebaseerd op uitwisseling, leren en wederzijds vertrouwen.

  Het duo ontmoet elkaar minimum twee uur per week, zes maanden lang.

  image

  “Met DUO en mijn mentor heb ik het geloof in mijzelf teruggevonden en ben ik dingen gaan doen in plaats van te denken hoe moeilijk het is. Het professionele advies van mijn mentor heeft wonderen verricht.“

  Anton, mentee bij DUO

  Onze impact op mentees

  Maar naast de werkgelegenheidsresultaten stelt het mentorschap deze jongeren ook in staat veel vaardigheden te ontwikkelen die hun hele leven van pas zullen komen. Na 6 maanden in een duo, blijkt dat:

  90%

  voelt zich zelfstandiger bij het zoeken van een job.

  68%

  maakte samen met hun mentor een carrièreplan.

  77%

  breidde zijn professionele en/of sociale netwerk uit.

  Onze impact op mentoren

  Enerzijds kunnen de mentoren alle kennis en ervaring die zij in hun loopbaan hebben verworven, benutten om de mentees te helpen met de obstakels op hun weg naar werk. Anderzijds delen de mentees hun levenservaringen, hun projecten, hun ambities en hun twijfels met hun mentoren. Ze geven hen een unieke inkijk in hun werkelijkheid.

  Het is een echte ‚Äėwin-winsituatie‚Äô, waardoor mentoren actief blijven, zich nuttig voelen, hun vaardigheden benutten en doorgeven, hun vooroordelen in vraag stellen en nieuwe competenties leren en ontwikkelen. Desgevraagd:

  84%

  verbeterde hun coachende vaardigheden (actief luisteren, empathie,…).

  61%

  ervaarde het DUO-programma als een meerwaarde voor hun professionele ontwikkeling.

  96%

  voelt zich nuttiger door actieve participatie aan de samenleving.

  Onze methodologie

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB zit in een duidelijke en doeltreffende methode die bestaat uit 8 grote stappen.

  1. Infosessies

  Collectieve informatiesessies zijn een gelegenheid om het project voor te stellen, de rollen van elke persoon te verduidelijken en eventuele vragen te beantwoorden.

  2. Intakegesprek

  Als de toekomstige mentoren en mentees hun interesse in het project bevestigen, maakt een coördinator van de vereniging een individuele afspraak met elk om meer te weten te komen over hun profiel en verwachtingen.

  3. Mentoropleiding

  Nieuwe mentoren volgen een basisopleiding waarin de belangrijkste tools van mentoring uitgelegd worden.

  4. Matchingsessies

  Tijdens de matchingsessie stellen de co√∂rdinatoren nieuwe duo’s samen, op basis van verschillende criteria (sector, gesproken talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz.) en rekening houdend met noden van de mentee en de vaardigheden van de mentor.

  5. De eerste ontmoeting

  De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan de mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. De mentorovereenkomst

  Als de mentee en de mentor bevestigen dat ze samen verder willen gaan, ondertekenen ze tijdens de tweede ontmoeting de Mentoringovereenkomst, waarin het kader en de wederzijdse verbintenissen uiteengezet worden. De overeenkomst vormt het ‚Äúoffici√ęle‚ÄĚ beginpunt van de begeleidingsperiode.

  7. De begeleiding

  De begeleidingsperiode, waarin de duo’s éénmaal per week samenkomen, duurt maximaal zes maanden. Elk duo wordt begeleid door een coördinator van de vereniging.

  8. De evaluatie

  Aan het einde van de periode van zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd voor een evaluatie, om te kijken of het programma aan hun verwachtingen heeft voldaan en of de doelen die zij voor zichzelf gesteld hadden, zijn bereikt.

  ‚ÄúMentoring is een win-win relatie, waarbij de mentor ook veel leert. Mentoring bij DUO is een kennismaking met de uitdagingen van jonge migranten en de specifieke moeilijkheden bij de toegang tot werk voor deze jongeren.‚ÄĚ

  Yves, mentor bij DUO

  Onze partners