MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Mentoring, een hefboom voor inclusie

  Mentoring biedt een effectief antwoord op een reeks dringende maatschappelijke uitdagingen en politieke prioriteiten. Dat tonen de tien jaar lange ervaring van DUO for a JOB en haar impactmeting aan. Het gaat om de verhoging van de werkzaamheidsgraad – in het bijzonder voor burgers van niet-EU-herkomst, NEETs en langdurig werklozen; het bevorderen van werkbaar werk en levenslang leren; en het versterken van de sociale samenhang.


  “Mentoring werkt en is kosteneffectief. We zouden elke werkzoekende die het nodig heeft een individuele begeleiding door een mentor moeten kunnen aanbieden, om écht te werken aan inclusie en gelijke kansen”,  zegt Julie Bodson, directeur van de vereniging. “Maar daarvoor is een wetgevend en financieel kader nodig om mentoring structureel uit te rollen en te verankeren in de verschillende regio’s”. Dit is de belangrijkste aanbeveling van de vereniging in haar memorandum dat vandaag naar de politieke partijen werd gestuurd in de aanloop naar de regionale en federale verkiezingen in 2024.

  Belangrijke cijfers

  Met de hulp van bijna 2.000 actieve mentoren die op tien jaar tijd 6.000 jongeren hebben begeleid, is het duidelijk dat het werkt:

  ⭐ 7 van de 10 jongeren hebben een contract, stage of opleiding gevonden, en de meesten van hen zijn NEET of langdurig werkloos.

  ⭐ 9 op de 10 mentoren zeggen dat ze zich nuttig voelen als actieve leden van de maatschappij.

  🚀 En hoeveel vooroordelen zijn er ontkracht?

  Op donderdag 14 september kwamen bijna 400 mentors, mentees en partners samen om de afgelopen 10 jaar te vieren, wat op video is vastgelegd👇