MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  In aanloop naar de regionale en federale verkiezingen van 2024 verspreidt DUO for a JOB een memorandum voor politieke partijen en toekomstige vertegenwoordigers. Daarin benadrukken we de kracht van mentoring als effectief antwoord op een aantal dringende maatschappelijke uitdagingen en politieke prioriteiten:

  • Verhoging van de werkzaamheidsgraad, specifiek voor burgers van niet-EU-herkomst, om de welvaartsstaat te waarborgen
  • Beheer van eindeloopbanen van oudere werknemers, benutten van hun expertise en bevordering van levenslang leren 
  • Creëren van sociale verbinding om spanningen te voorkomen en polarisatie tegen te gaan


  Mentoring is een cruciaal instrument om deze uitdagingen aan te pakken, en biedt 4 x winst: voor werkzoekenden, mentoren, werkgevers en sectoren, en de samenleving als geheel. Bovendien maakt de kosteneffectiviteit van mentoring het tot een waardevolle investering voor de overheid.

  Onze aanbevelingen

  1. Onze voornaamste aanbeveling is het opzetten van een wettelijk verankerd financieringskader om mentoring naar werk uit te rollen en te verankeren in de verschillende regio’s. Dit zal de toegang tot werk verbeteren, gelijke kansen en inclusie bevorderen, levenslang leren ondersteunen en sociale cohesie bevorderen. We benadrukken het belang van kwaliteitscriteria voor mentoringorganisaties en het vrijwillige karakter van de mentoring-relatie.
  2. Daarnaast dringen we erop aan om de structurele oorzaken van de achterstelling van werkzoekenden van niet-Europese origine op de arbeidsmarkt aan te pakken. Op basis van onze uitgebreide ervaring met de begeleiding van duizenden jonge werkzoekenden naar tewerkstelling of opleiding formuleerden we specifieke aanbevelingen in ons ervaringsverslag.

   

  Doelstellingen van DUO for a JOB voor 2024-2027

  DUO for a JOB is vastbesloten om samen te werken met de verschillende Belgische overheden om onze impact op werkgelegenheid, actief ouder worden en sociale cohesie te vergroten.

  In de legislatuur 2024-2027 kan DUO for a JOB het volgende realiseren:

  • 6.200 duo’s waarvan 2.351 in Vlaanderen en 2.450 in Brussel
  • 70% positieve uitstroom naar werk en/of opleiding
  • 3.100 werkzoekenden en beroepsinactieven met een migratieachtergrond toegeleid naar werk
  • 6.200 intergenerationele en interculturele ontmoetingen om tolerantie en wederzijds respect te bevorderen

  Om mentoring duurzaam uit te rollen in heel België hebben ervaren mentoringorganisaties zoals DUO for a JOB structurele en langdurige financiële steun nodig van de verschillende overheden.

  ❓Meer informatie

  Elisabeth Verniers | Advocacy Manager | +32 (0)474 62 80 54 | ev@duoforajob.org