MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Jaarverslag 2020 : Resultaten, getuigenissen en vooruitzichten

  Onze doelstellingen en prioriteiten

  Wij hebben onze deskundigheid ontwikkeld op basis van echte veldervaring en geloven dat het onze verantwoordelijkheid is die te gebruiken om te getuigen en de stem uit te dragen van degenen die wij begeleiden. Als een prioriteit, wensen wij:

  • Het publiek via de media en sociale netwerken bewuster te maken van de voordelen van diversiteit.
  • Partnerschappen en samenwerkingen met verenigings- en vakbondsorganisaties te promoten
  • Politieke vertegenwoordigers argumenten te bezorgen en te pleiten voor de uitvoering van de aanbevelingen
  • Onze bevindingen en actiepunten te delen met overheidsinstanties
  • Werkgevers te begeleiden bij de implementatie van positief diversiteitsmanagement
  • Samen te werken met de academische sector en onderzoeksorganisaties

  Onze ervaringsverslagen

  Mentoring, toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond, actief ouder worden, intergenerationele relaties, sociale cohesie en inclusiviteit… Aan de hand van getuigenissen van deelnemers aan ons programma kan DUO for a JOB ervaringsverslagen publiceren, met als doel te sensibiliseren en oplossingen voor te stellen.

  Lees onze ervaringsverslagen

  Evenementen

  Rondetafelgesprekken, webinars, congressen of conferenties, er zijn heel wat mogelijkheden voor DUO for a JOB om ervaringen, goede praktijken en aanbevelingen uit te wisselen.

  Publicaties

  Het inspireren van en samenwerken met de academische sector en onderzoeksinstellingen is een van de prioritaire doelstellingen van ons advocacy werk.

  Awards