• fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus COVID-19

  Sensibilisering en belangenbehartiging

  DUO for a JOB wil haar expertise ter beschikking stellen van beleidsmakers, overheidsdiensten en bedrijven. Zo willen we bijdragen aan goed beleid en gerichte praktijken om integratie op de arbeidsmarkt en sociale cohesie op lokaal, nationaal en internationaal niveau te verbeteren.

  Onze doelstellingen en prioriteiten

   Wij zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om onze terreinervaring en expertise naar buiten te brengen en:

  • Het grote publiek te sensibiliseren door middel van een uitgesproken positieve communicatie in de media en de sociale netwerken
  • Samenwerking met verenigingen en vakbonden te bevorderen
  • Onze vaststellingen en aanbevelingen te delen met de overheidsinstellingen
  • De werkgevers te begeleiden bij het invoeren van een positief beleid rond diversiteit
  • Samen te werken met de academische wereld en de onderzoeksorganisaties
  • Het parlementaire werk te voeden om onze aanbevelingen te vertalen in wet- en regelgeving
  image rapport

  België heeft in Europa de laagste tewerkstellingsgraad van mensen die buiten de Europese Unie geboren zijn. Dat is een duidelijke vaststelling, die vragen oproept rond het inclusieve karakter van de Belgische arbeidsmarkt en van onze samenleving in het algemeen. Een vijfde van de Belgische bevolking is nochtans van buitenlandse afkomst. Zullen wij in staat zijn deze diversiteit te beheren en er de vruchten van te plukken?

  Lees ons ervaringsverslag

  Evenementen

  Labour-Int : Un projet pour l’intégration socioprofessionnelle des demandeurs et demandeuses de protection internationale | 12/2020

  The online Diversity Dialogue Forum organised by MAX | 12/2020

  IQ online-seminar with focus on the adaptive measures we developed during Covid-19 | 06/2020

  High-Level Policy Forum on Migration and Integration | 01/2020

  Academisch onderzoek

  2020

  Awards