MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus COVID-19

  Onze doelstellingen en prioriteiten

  Wij hebben onze deskundigheid ontwikkeld op basis van echte veldervaring en geloven dat het onze verantwoordelijkheid is die te gebruiken om te getuigen en de stem uit te dragen van degenen die wij begeleiden. Als een prioriteit, wensen wij:

  • Het publiek via de media en sociale netwerken bewuster te maken van de voordelen van diversiteit.
  • Partnerschappen en samenwerkingen met verenigings- en vakbondsorganisaties te promoten
  • Politieke vertegenwoordigers argumenten te bezorgen en te pleiten voor de uitvoering van de aanbevelingen
  • Onze bevindingen en actiepunten te delen met overheidsinstanties
  • Werkgevers te begeleiden bij de implementatie van positief diversiteitsmanagement
  • Samen te werken met de academische sector en onderzoeksorganisaties

  België heeft in Europa de laagste tewerkstellingsgraad van mensen die buiten de Europese Unie geboren zijn. Dat is een duidelijke vaststelling, die vragen oproept rond het inclusieve karakter van de Belgische arbeidsmarkt en van onze samenleving in het algemeen. Een vijfde van de Belgische bevolking is nochtans van buitenlandse afkomst. Zullen wij in staat zijn deze diversiteit te beheren en er de vruchten van te plukken?

  Lees ons ervaringsverslag

  Evenementen

  Externe bijdragen en andere publicaties

  2020

  Awards