MENU

  • fr
  • nl
  • en
  • Nieuw Jaarverslag - Editie 2021!

    Juni 2021 | Ontmoeting als instrument voor sociale relance

    Inactief, traag, tegen verandering, ouderwets en altijd bereid tot klagen… De vooroordelen over 50-plussers staan in schril contrast met de gemoedstoestand waarin zij zich bevinden. Senioren willen deelnemen aan het sociale leven, willen hun ervaring delen en missen de erkenning die zij tijdens hun beroepsloopbaan hebben gekregen. Ook jongeren met een migratieachtergrond willen graag aan het beroepsleven deelnemen, maar worden afgeremd. Verhinderen vooroordelen ons om van elkaars talenten te profiteren?