MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • September 2022 | Je kruist alle vakjes aan

  Vind je een job zoeken al een job op zich? Krijg je een nee op je cv als ze je naam zien? Stopt je netwerk aan het einde van je straat? Kruis voor één keer alle vakjes aan. De vele getuigenissen van jongeren die door de vereniging worden begeleid, dienden als basis voor deze campagne. Die erkent de moeilijkheden waarmee deze jongeren worden geconfronteerd en reikt een oplossing aan.

  Juli 2022 | Geef Oekra√Įners tijd (maar verspil die niet)

  Sinds maart 2022 zijn duizenden Oekra√Įners in ballingschap moeten gaan. Bij DUO zijn we ervan overtuigd dat ontmoeting en ervaringsuitwisseling boosters zijn voor inclusie. Laten we er samen met verenigingen, overheidsdiensten en bedrijven voor zorgen dat jongeren hun toekomst kunnen opbouwen en hun weg vinden.

  Juni 2021 | Ontmoeting als instrument voor sociale relance

  Inactief, traag, tegen verandering, ouderwets en altijd aan het klagen… De vooroordelen over 50-plussers staan in schril contrast met de gemoedstoestand waarin zij zich bevinden. Senioren willen deelnemen aan het sociale leven, willen hun ervaring delen en missen de erkenning die zij tijdens hun beroepsloopbaan hebben gekregen. Ook jongeren met een migratieachtergrond willen graag aan het beroepsleven deelnemen, maar worden afgeremd. Verhinderen vooroordelen ons om van elkaars talenten te profiteren?