MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Waarom dit verslag?

  Het eerste ervaringsverslag van DUO for a JOB kwam uit in 2019. We hebben praktijkervaring opgebouwd door het werk met de jongeren, wiens stem we graag willen laten horen. 

  De doelstellingen van deze nieuwe versie van het ervaringsverslag blijft hetzelfde. Ten eerste willen we deze jongeren een stem geven, getuigen over hun realiteit en de aandacht vestigen op hun moeilijkheden. Daarnaast belichten we bestaande goede praktijken en tonen we aan dat jongeren met een migratieachtergrond hun weg wƩl vinden, als ze de juiste springplank hebben. Ten slotte doen we concrete aanbevelingen om de situatie van jongeren op individueel, maar ook op economisch en maatschappelijk vlak te verbeteren.

  De regionale en federale overheden streven naar een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. De inclusie van jongeren met een migratieachtergrond in de Belgische samenleving, en meer bepaald op de arbeidsmarkt, is een essentiƫle schakel om deze ambitieuze doelstelling te bereiken.

  De tweede editie van het ervaringsverslag, gebaseerd op de begeleiding van 4.000 mentees, toont echter een arbeidsmarkt met twee snelheden. De ongelijke toegang voor jongeren met een migratieachtergrond blijft bestaan, ondanks hun diplomaā€™s.

  Niet alleen de profielen van de mentees bij DUO zijn divers, ook hun moeilijkheden zijn dat. Sommige obstakels hebben ze echter met elkaar gemeen. Talenkennis en gebrek aan nuttige ervaring worden door hen als de belangrijkste moeilijkheden genoemd. Aan het begin van hun traject noemen mentees vooral obstakels die te maken hebben met de tools en de technieken om werk te zoeken. Achteraf gezien leggen de ex-mentees meer nadruk op het gebrek aan zelfvertrouwen, het ontbreken van relevante netwerken en discriminatie. 

  De coronacrisis heeft bovendien problemen gecreƫerd of versterkt voor jongeren: grotere sociale en financiƫle moeilijkheden, moeilijke toegang tot overheids- en integratiediensten, moeilijkheden met de digitalisering, enz. Deze crisis heeft niet alleen de tewerkstellingskloof, maar ook de digitale en sociale kloof nog groter gemaakt.

  DUO for a JOB herhaalt de noodzaak om op twee fronten te werken: enerzijds benadrukt het rapport de concrete impact van individuele ondersteuning op maat. Anderzijds benoemt het rapport ook een aantal aanbevelingen voor een maatschappij waar iedereen zijn plaats krijgt. 

  Mentoring, een oplossing op maat

  Mentoring verbetert de toegang van jongeren tot tewerkstelling aanzienlijk, en dat op lange termijn. Enerzijds stromen jongeren vaker door naar werk. Anderzijds zorgt de geĆÆndividualiseerde begeleiding er ook voor dat de mentees andere vaardigheden ontwikkelen die hen helpen op hun weg naar werk en, meer algemeen, hun welzijn verbeteren.

  “Ik ben alleen naar BelgiĆ« gekomen en kwam terecht in een maatschappij waar ik alles alleen moest leren. Maar DUO reikte me de hand en ik hoefde het niet alleen te doen. Ik was niet gewend aan al die vriendelijkheid in mijn leven, het leek echt ongelooflijk dat er mensen waren die zo toegewijd waren aan de zaak van een onbekende die anders was.”

  šŸ‘‰ De kwantitatieve impact

  Op 8 jaar tijd heeft DUO for a JOB bijgedragen aan de volgende positieve resultaten : 

  • 1.245 jobs
  • 520 stages of opleidingen 
  • In totaal bijna 1.800 concrete positieve resultaten voor de mentees die tussen 2013 en 2021 in onze verschillende vestigingen (Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, Aalst en Mechelen) aan ons programma deelnamen

  šŸ‘‰ De kwalitatieve impact

  • Verbetering van het zelfvertrouwen en de autonomie van de jongeren
  • Ontwikkeling van een beroepsproject en ontdekking van een sector, cultuur, en taal 
  • Uitbreiding van informele en professionele netwerken en beheersing van tools voor het zoeken naar werk

  De positieve impact van mentoring door DUO for a JOB is wetenschappelijk aangetoond door een externe evaluatie in het kader van de eerste Social Impact Bond in Belgiƫ (2016). Uit die externe evaluatie bleek een veel betere werkzaamheidsgraad van de mentees ten opzichte van een controlegroep met vergelijkbare kenmerken die niet aan het programma had deelgenomen. De impactstudie bevestigde dat het mentoringprogramma van DUO for a JOB een investering is die rendeert.

  Structurele veranderingen zijn nodig

  We kunnen alleen tot een Ć©cht inclusieve samenleving komen als er naast individuele steun ook structurele veranderingen doorgevoerd worden. Bestaande systemen moeten herdacht worden vertrekkende van de behoeften van de jongeren, door ons in hun plaats te stellen en naar hen te luisteren. Daarom hebben wij een reeks aanbevelingen geformuleerd die gebaseerd zijn op de analyse van de obstakels van de jongeren.