MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  We kunnen er niet omheen: de arbeidsparticipatie van personen geboren buiten de EU is in België de laagste in Europa. Dat is voldoende om ons ernstige vragen te stellen over hoe inclusief de Belgische arbeidsmarkt, en in bredere zin de samenleving, is. Tegelijk is een vijfde van de Belgische bevolking van buitenlandse afkomst. Kunnen wij omgaan met die diversiteit en er zelfs baat bij halen?

  Via het programma van intergenerationele en interculturele mentoring heeft DUO for a JOB gedurende 5 jaar getuigenissen van bijna 1300 jongeren met migratieachtergrond kunnen verzamelen. De jongeren die wij zo ontmoet hebben bezitten talloze vaardigheden, potentieel en ervaringen en staan te popelen om ten volle deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk en economisch leven in België. Doorheen hun verhalen en de begeleiding leerden wij hun eigen realiteit kennen, maar ook de gemeenschappelijke hindernissen die hun toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. De eerste doelstelling van dit verslag is dan ook om deze jongeren een stem te geven, hun realiteit te belichten en de aandacht te vestigen op de moeilijkheden die zij ervaren.

  Dankzij de begeleiding van deze jongeren hebben wij met eigen ogen kunnen vaststellen dat als ze de juiste springplank krijgen, de jongeren met een migratieachtergrond hun weg vinden. De tweede doelstelling van dit verslag is om mogelijke oplossingen te bekijken: wat persoonlijke begeleiding, zoals mentoring, bijdraagt, maar ook de bestaande goede praktijken van andere actoren te belichten.

  Doorheen de begeleiding van deze jongeren hebben wij kunnen vaststellen dat een transitie naar een werkelijk inclusieve Belgische samenleving enkel mogelijk is als we het bestaande beleid herdenken. Het verslag reikt 8 aanbevelingen aan om die transitie in te zetten.

   

  Aussi disponible en français – Also available in english