>>> Lees het volledige verslag <<<

Ook in 2019 waren de kernthema’s van het project DUO for a JOB weer heel actueel. In het openbare debat en de media waren immigratie, diversiteit en samenleven veelbesproken onderwerpen. Hoewel dit erop wijst dat mensen zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om het inclusieve karakter van de Belgische samenleving te verzekeren, hebben we in de context van de verkiezingen helaas een toegenomen polarisatie van de standpunten en opvattingen over deze problematiek kunnen vaststellen. Sommigen gieten graag olie het vuur en willen ons aanpraten dat de verschillen onverzoenlijk zijn.

Bij DUO for a JOB doen we net het omgekeerde: wij nodigen mensen uit om de punten van overeenkomst te vinden, de dingen die ons verbinden. In dat opzicht hebben wij dit jaar, met de begeleiding van 847 duo’s, opnieuw de kracht van de ontmoeting kunnen vaststellen. Meer dan 1500 mensen (die in veel opzichten van elkaar verschillen) hebben uit nieuwsgierigheid, uit een verlangen om te leren en uit gulheid, beslist om de ander te ontmoeten. Met een positieve ingesteldheid, met openheid en verdraagzaamheid. De resultaten zijn fantastisch.

Lees het volledige verslag

Duo’s Stories

Terugblikken op het jaar 2019 gaat over meer dan alleen cijfers en doelstellingen. Het herinnert ons ook aan nieuwe ontdekkingen, blijvende vriendschappen, een grote gedeelde vreugde en solidariteit. En het is een gelegenheid om onze warme dank te uiten aan de mensen die dit avontuur mogelijk maken en die ons aanzetten om altijd groter en altijd mooier te dromen.

Lees nog meer verhalen van duo’s