De Stichting Degroof Petercam heeft het Instituut voor Ondernemerschap Esade (Barcelona) opdracht gegeven een studie uit te voeren over de werkgelegenheidssituatie in Europa, België, Frankrijk en Luxemburg om de meest kwetsbare groepen nauwkeuriger te identificeren en een overzicht op te stellen van de bestaande oplossingen van publieke en private initiatieven. DUO for a JOB werd geïnterviewd om haar ervaring in België en Frankrijk te delen.

Voor meer informatie