Jongeren met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar werk, kunnen in Aalst en Sint-Niklaas de hulp inroepen van een vijftigplusser. Die mentor begeleidt hen dan in die zoektocht. DUO for a JOB heet het programma, en het lijkt ook z’n vruchten af te werpen. Jongeren vinden zo veel sneller hun draai in onze samenleving. Het laatste jaar is de instroom aan vluchtelingen fors toegenomen. Daarom is de organisatie op zoek naar een pak extra vrijwilligers.

Meer…