DUO for a JOB is genoemd als een “beste praktijk” in het OESO-rapport voor de Europese Commissie en de Belgische nota over de belangrijkste maatregelen ter bevordering van een langer werkzaam leven in de Europese landen. Beide documenten kunnen worden gedownload in de rubriek “Belangrijkste maatregelen ter bevordering van een langer beroepsleven in de Europese landen”.

Voor meer informatie