• fr
 • nl
 • en
 • Doe ook mee!

  Zet u in met DUO for a JOB

  Filet Divers

  Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier.

  Ateliers Jean Del’cour

  De VZW "Ateliers Jean Del’Cour" is een beschutte werkplaats die evolueerde tot een efficiënte en duurzame onderneming. Sociale en economische doelstellingen worden hier verenigd.

  Vluchtelingenwerk

  Vluchtelingenwerk is gespecialiseerd in heel wat thema's rond asiel. Ze wenden hun expertise aan om druk uit te oefenen op het beleid. Daarnaast bieden ze ondersteuning aan iedereen die zich inzet voor vluchtelingen, organiseren ze kwalitatieve opvang en zijn ze actief rond integratie. Ze bieden ook ondersteuning bij terugkeer, en komen actief op voor jonge vluchtelingen.

  Youthstart

  De YouthStart cursus combineert praktijkgerichte training met motiverende coaching. De deelnemers ontdekken hun talenten, vergroten hun zelfvertrouwen, verbeteren hun attitudes en vergaren een grote dosis bedrijfskennis.

  ToekomstATELIERdelAvenir

  De 100% tweetalige (NL/FR) VZW TADA geeft les aan honderden kinderen van 10 tot 14 uit Brusselse socio-economische aandachtswijken. Dit aanvullend onderwijs tracht de jongeren te motiveren en maatschappelijk te oriënteren.

  Straatverplegers

  Straatverplegers bestrijden ‘dakloosheid’ in Brussel. Ze begeleiden dakloze mensen naar een vaste woning. Herintegratie staat voorop: aandacht voor hygiene, gezondheid en zelfwaarde. Om woongelegenheid te creëren werken ze actief samen met andere organisaties.