Doe een gift
 • fr
 • nl
 • en
 • Onze partners

  Dankzij de financiële en pedagogische steun van onze partners kunnen wij onze werking verder zetten.

  Word een partner

  Onze strategische partners

  Engie

  ENGIE is committed to responsible growth of its businesses (power, natural gas and energy services) in response to the central challenges of the energy transition towards a low-carbon economy: providing access to sustainably generated energy, combating climate change, reducing its effect and making responsible use of natural resources.

  Forem

  Forem is de openbare dienst voor tewerkstelling en beroepsopleiding in Wallonië. Haar kernactiviteit is de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in een perspectief van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid, evenals het voldoen aan de behoeften van werkgevers en hun jobaanbiedingen.

  Fondation Butterfly

  DHL

  DHL biedt geïntegreerde logistieke diensten op het gebied van internationaal palletvervoer, express, lucht- en zeevracht, wegtransport, supply chain en internationale postbezorging. De wereldwijde dekking en kwalitatieve diensten staan garant voor een snelle levering, compleet met volledige tracering en in- en uitklaring.

  ESF

  Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het ESF verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. We komen tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met de partners.

  Stavros Niarchos Foundation

  SNF is een leidende internationale filantropische organisatie die giften toekent op vlak van kunst en kultuur, vorming, gezondheid, sport en sociale aktiviteiten. SNF financiert instellingen et projecten die een breed, langdurig en positief impact hebben op de maatschappij in het algemeen en tevens een sterke leadership en gezond beheer inhouden.

  VDAB

  Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

  Fondation Financière de l’Echiquier

  Een initiatief van het ministerie van Financiën in Frankrijk. Zij trachten mensen met sociale en professionele moeilijkheden te helpen doorheen het steunen van werkgelegenheids- en onderwijs projecten. Het vond zijn oorsprong bij "het huis voor jonge talenten", een initiatief dat werd opgericht om gelijke kansen te promoten. Het ondersteunt de invoeging door werkgelegenheid-en onderwijsprojecten. Ze komt oorspronkelijk uit de huizen van jonge talenten, een programma voor gelijke kansen.

  Pulse Foundation

  Financiële partner van DUO for a JOB sinds 2016, Pulse Foundation ondersteunt en moedigt ondernemerschap aan bij jongeren. De Stichting promoot een ondernemingsgezinde maatschappij om zo jobcreatie, economische groei en innovatie te verbeteren en stimuleren.

  Fondation Roi Baudouin

  De Koning Boudewijnstichting is één van de sleutelpartners van DUO. Zij steunen vanaf het begin. Het KBS is ter ere van het 25ste troonjaar van Koning Boudewijn opgericht in 1976. Het is een onafhankelijke en pluralistische stichting, actief in België en op internationaal niveau.

  La Libre Belgique

  La Libre heeft DUO advertentieruimte in de krant geschonken. La Libre Belgique kijkt naar nieuws met een andere blik. Voor kritische analyses en speciale edities rond maatschappelijk relevante thema's bent u aan het juiste adres.

  Fonds Inbev-Baillet Latour

  Het Fonds geeft financiële steun sinds 2016. Het Inbev-Baillet Latour Fonds heeft een kritische, maar vooral open kijk op de maatschappij. Ze willen mensen stimuleren en uitmuntendheid bevorderen.

  EPIC Foundation

  DUO had de eer om in 2016 te worden geselecteerd door Epic Foundation. Zij steunen onze vereniging financieel en strategisch. Het Epic team vindt de filantropie opnieuw uit door de technologische, sociale en particuliere sector samen te brengen. Ze investeren vooral in projecten die kinderen en jongeren ondersteunen.

  BPost

  Het bedrijf BPOST is een «People » partner van DUO geworden in 2016. Onnodig om de eerste postdienst in België voor te stellen. BPOST biedt diensten voor geadresseerde en ongeadresseerde post, oplossingen voor commerciële en administratieve communicatie.

  Bernheim Foundation

  Stichting Bernheim steunt DUO sinds 2014. De Stichting steunt innovatieve en efficiënte projecten die zich tot jongeren richten. Ze richten zich op thema's als onderwijs, ondernemerschap, burgerschap. Zij houden van een open cultuur en verzoenende projecten.

  ACTIRIS

  Actiris is sponsor van DUO. Zij waren mede-financierder (Social Impact Bond). Sinds 2017 bieden zij rechtstreekse steun aan de organisatie. Als Brusselse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling stelt Actiris zich tot doel oplossingen te bieden voor de Brusselse tewerkstelling (zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers).

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Het Brussels Gewest is een smeltkroes waar Nederlandstaligen en Franstaligen samenleven en samen werken met tal van andere nationaliteiten. En dat vertaalt zich ook in de Brusselse overheidsinstanties.

  Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

  De Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn.

  Fédération Wallonie-Bruxelles

  Région Wallonne

  Ville de Liège

  Stad Antwerpen

  Stichting Spring

  Stichting Spring heeft tot doel, met uitsluiting van ieder winstoogmerk, om projecten van filantropische aard te ondersteunen in België of in het buitenland, die de levenssituatie van huidige en toekomstige generaties verbeteren. Meer bepaald ontwikkelt de Stichting activiteiten rond de volgende thema's: (kans)armoede; onderwijs, vorming en opleiding; inclusie.

  ING

  Partenamut

  Provincie Antwerpen

  4S

  Fondation Degroof Petercam

  Sinds haar ontstaan in 1871 streeft Degroof Petercam naar een inclusieve samenleving. Ze wil dat iedereen de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven. Privileges hebben, brengt immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor al wie minder kansen in het leven heeft.

  Onze thematische partners

  Universiteit Antwerpen

  Stadsmakers en Stad Antwerpen

  Maak uw activiteit nog leuker en bied iets extra aan. Heeft uw vereniging of bewonersgroep ideeën om het leven in de stad te verbeteren? Of hebt u plannen om uw buren bij elkaar brengen? Stel uw activiteit of project voor aan Stadsmakers.

  De Werkplekarchitecten

  De werkplekarchitecten willen samen met werkgevers, werkenden en werkzoekenden competenties aanleren of verscherpen doorheen loopbaanbreed en loopbaanlang kijken en coachen. Een passende job voor iedereen; ook voor wie de arbeidsmarkt wat verderop ligt. Werkplekleren.

  Réseau MAG

  Het MAG-netwerk is een netwerk van geassocieerde onderzoekers gespecialiseerd in de sociologie van interventie in organisatie, de oprichting van participatieve processen, de implementatie van de groepsanalyse methode, analyse en evaluatie van publieke acties, het beheer van institutionele veranderingen, strategische analyse en de opbouw van netwerken.

  Cinemaximiliaan

  Cinemaximiliaan is een ‘woonkamer', een plek van ontmoeting, uitwisseling en het delen van tijd. De initiatiefnemers willen naar asielcentra in heel België trekken om zo vluchtelingen, vaak met een intriest verhaal achter de kiezen, een tweetal uurtjes te laten vluchten uit de harde dagelijkse realiteit.

  Tandem

  Tandem is an initiative set up to help and support refugees and asylum-seekers residing in and around Brussels. The aim is to provide a possibility for them to contribute to the community, and support the restoration of their dignity and autonomy through initially short-term volunteer placements at European-level NGOs.

  Refugees Got Talent

  En janvier 2016, quelque part entre la Belgique, l'Irak et le Pérou, le désir est né d'établir des liens entre ceux qui viennent, ceux qui partent, ceux qui restent. Tous les migrants que nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Parce que le lien est la rencontre, la vie, la paix. L'art est un moyen d'exprimer, de contester, de dire, de rire, de pleurer, de gémir, de se rappeler, d'oublier, de partager, de rencontrer, de se rencontrer, de raconter, de parler toute cette vie silencieuse.

  VIA

  De opdracht van VIA asbl is om een Home Office voor Primo-Arrivants (BAPA voor kort) te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RBC), die twee locaties heeft: een in Molenbeek, de andere in
  Schaarbeek.

  Ciré

  Onze actie is gericht op het bevestigen van de noodzaak om het recht (en) van vreemdelingen, het asielrecht te versterken en ervoor te zorgen dat het beleid in overeenstemming is met de beginselen van de verklaring van de mensenrechten en migranten als actieve burgers, niet alleen om te integreren, maar ook als mensen die volledig deelnemen aan onze multiculturele samenlevingen.

  Convivial

  Convivial's missie is vluchtelingen te begeleiden, begunstigden van subsidiaire bescherming en asielzoekers tijdens hun reis, van hun nederzetting naar hun sociale en beroepsintegratie in België. Een tweede missie bestaat uit het bewust maken van het publiek en het stimuleren van de ontmoeting tussen Belgen en Vluchtelingen.

  Courant d’âges

  Courants d’Ages, intergenerationeel platform in Franstalig België, vertegenwoordigt een netwerk van leden die een solidariteit tussen generaties verdedigen . Sinds 20 jaar is Courant d’Ages erkend als het eerste platform dat intergenerationele praktijken in de kaart brengt en verdediger van een maatschappij waar iedere leeftijd zijn plaats en actieve rol heeft.

  Potentia

  Het sociaal interim bureau Potentia werd opgericht in 2009 en is het resultaat van een samenwerking tussen de Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville, la Maison de l’Emploi et de la Formation en Randstad. Dit publiek-privaat initiatief is gericht tot elke Brusselse werkzoekende jongere tussen 16-30 jaar.

  CBAI

  Het Brussels Intercultureel Actiecentrum werd opgericht in 1981. Deze vereniging brengt ervaringen van migranten samen die streven naar een "gepassioneerd burgerschap" in de multiculturele stad Brussel.

  Bon

  Bon is het Brussels onthaalbureau voor inburgering. Bon verwelkomt mensen van buitenlandse afkomst die beschikken over een verblijfsvergunning (minstens drie maanden). Nieuwkomers en mensen van verschillende afkomst die in Brussel wonen kunnen gratis deelnemen aan een integratie programma.

  Caritas

  Caritas helpt slachtoffers van oorlogen, natuurrampen, migratie en armoede. Of de slachtoffers vluchtelingen zijn of slachtoffer in hun eigen land, de organisatie brengt hen materiële en niet-materiele hulp. In België, ondersteunt Caritas migranten met een humane en individuele ondersteuning.