• fr
 • nl
 • en
 • Onze partners

  Dankzij de financiële en pedagogische steun van onze partners kunnen wij onze werking verder zetten.

  Word een partner

  Onze strategische partners

  Fondation Degroof Petercam

  Sinds haar ontstaan in 1871 streeft Degroof Petercam naar een inclusieve samenleving. Ze wil dat iedereen de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven. Privileges hebben, brengt immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor al wie minder kansen in het leven heeft.

  4S

  Het 4S-fonds is het Sociaal Fonds dat de voortgezette opleiding van werknemers en de ondersteuning van de teams moet bevorderen en een outplacementaanbod aan bepaalde categorieën ontslagen werknemers moet voorstellen.

  Partenamut

  Partenamut is een vrije wederkerigheid die behoort tot een sterke nationale groep, die ook bestaat uit Partena Ziekenfonds en de Securex wederkerigheid. Partenamut is vooral actief in Brussel en Wallonië en heeft meer dan een miljoen klanten, die in meer dan 70 contactpunten worden ontvangen.

  ING

  De 52.000 medewerkers van ING doen hun uiterste best om klanten te helpen hun financiële toekomst te beheren. Dankzij haar kennis, ervaring en wereldwijde bereik is ING in staat om te voldoen aan de behoeften van een breed scala aan klanten, waaronder particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen, grote bedrijven, instellingen en overheden.

  Stichting Spring

  Stichting Spring heeft tot doel, met uitsluiting van ieder winstoogmerk, om projecten van filantropische aard te ondersteunen in België of in het buitenland, die de levenssituatie van huidige en toekomstige generaties verbeteren. Meer bepaald ontwikkelt de Stichting activiteiten rond de volgende thema's: (kans)armoede; onderwijs, vorming en opleiding; inclusie.

  Engie

  ENGIE zet zich in voor een verantwoorde groei van haar bedrijven (elektriciteit, aardgas en energiediensten) als antwoord op de centrale uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie: toegang tot duurzaam opgewekte energie, bestrijding van de klimaatverandering, vermindering van het effect ervan en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

  Fondation Butterfly

  Stichting opgericht door Marie-Laure en Michel Peterbroeck in 2012

  DHL

  DHL biedt geïntegreerde logistieke diensten op het gebied van internationaal palletvervoer, express, lucht- en zeevracht, wegtransport, supply chain en internationale postbezorging. De wereldwijde dekking en kwalitatieve diensten staan garant voor een snelle levering, compleet met volledige tracering en in- en uitklaring.

  Stavros Niarchos Foundation

  SNF is een leidende internationale filantropische organisatie die giften toekent op vlak van kunst en kultuur, vorming, gezondheid, sport en sociale aktiviteiten. SNF financiert instellingen et projecten die een breed, langdurig en positief impact hebben op de maatschappij in het algemeen en tevens een sterke leadership en gezond beheer inhouden.

  Fondation Financière de l’Echiquier

  Een initiatief van het ministerie van Financiën in Frankrijk. Zij trachten mensen met sociale en professionele moeilijkheden te helpen doorheen het steunen van werkgelegenheids- en onderwijs projecten. Het vond zijn oorsprong bij "het huis voor jonge talenten", een initiatief dat werd opgericht om gelijke kansen te promoten. Het ondersteunt de invoeging door werkgelegenheid-en onderwijsprojecten. Ze komt oorspronkelijk uit de huizen van jonge talenten, een programma voor gelijke kansen.

  Pulse Foundation

  Financiële partner van DUO for a JOB sinds 2016, Pulse Foundation ondersteunt en moedigt ondernemerschap aan bij jongeren. De Stichting promoot een ondernemingsgezinde maatschappij om zo jobcreatie, economische groei en innovatie te verbeteren en stimuleren.

  Fondation Roi Baudouin

  De Koning Boudewijnstichting is één van de sleutelpartners van DUO. Zij steunen vanaf het begin. Het KBS is ter ere van het 25ste troonjaar van Koning Boudewijn opgericht in 1976. Het is een onafhankelijke en pluralistische stichting, actief in België en op internationaal niveau.

  La Libre Belgique

  La Libre heeft DUO advertentieruimte in de krant geschonken. La Libre Belgique kijkt naar nieuws met een andere blik. Voor kritische analyses en speciale edities rond maatschappelijk relevante thema's bent u aan het juiste adres.

  Fonds Inbev-Baillet Latour

  Het Fonds geeft financiële steun sinds 2016. Het Inbev-Baillet Latour Fonds heeft een kritische, maar vooral open kijk op de maatschappij. Ze willen mensen stimuleren en uitmuntendheid bevorderen.

  EPIC Foundation

  DUO had de eer om in 2016 te worden geselecteerd door Epic Foundation. Zij steunen onze vereniging financieel en strategisch. Het Epic team vindt de filantropie opnieuw uit door de technologische, sociale en particuliere sector samen te brengen. Ze investeren vooral in projecten die kinderen en jongeren ondersteunen.

  BPost

  Het bedrijf BPOST is een «People » partner van DUO geworden in 2016. Onnodig om de eerste postdienst in België voor te stellen. BPOST biedt diensten voor geadresseerde en ongeadresseerde post, oplossingen voor commerciële en administratieve communicatie.

  Bernheim Foundation

  Stichting Bernheim steunt DUO sinds 2014. De Stichting steunt innovatieve en efficiënte projecten die zich tot jongeren richten. Ze richten zich op thema's als onderwijs, ondernemerschap, burgerschap. Zij houden van een open cultuur en verzoenende projecten.

  Onze thematische partners

  Actiris

  Actiris is sponsor van DUO. Zij waren mede-financierder (Social Impact Bond). Sinds 2017 bieden zij rechtstreekse steun aan de organisatie. Als Brusselse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling stelt Actiris zich tot doel oplossingen te bieden voor de Brusselse tewerkstelling (zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers).

  VDAB

  Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

  Forem

  Forem is de openbare dienst voor tewerkstelling en beroepsopleiding in Wallonië. Haar kernactiviteit is de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in een perspectief van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid, evenals het voldoen aan de behoeften van werkgevers en hun jobaanbiedingen.

  ESF

  Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het ESF verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. We komen tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met de partners.

  Provincie Antwerpen

  De provincie Antwerpen is de meest noordelijke provincie van zowel het Vlaamse Gewest, ook wel Vlaanderen genoemd, als van België.

  Région Wallonne

  The Walloon administration as a whole provides its expertise to the Walloon Government, assists it in its missions and implements its policies. The Walloon administration is also the first interface between regional institutions and the citizen.

  Fédération Wallonie-Bruxelles

  De Federatie Wallonië-Brussel beheert alle aangelegenheden die haar door de Grondwet zijn toegewezen, namelijk cultuur, onderwijs, jeugdhulp, sport en justitie.

  Ville de Liège

  Luik, een stad langs de Maas in het Franstalige Wallonië, is al lang een commercieel en cultureel centrum.

  Universiteit Antwerpen

  De Universiteit Antwerpen is één van de belangrijkste Belgische universiteiten in de stad Antwerpen. De officiële afkorting is UA, maar UAntwerpen wordt meer recentelijk gebruikt. De Universiteit Antwerpen telt ongeveer 20.000 studenten en is daarmee de derde grootste universiteit van Vlaanderen.

  Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

  De Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Het Brussels Gewest is een smeltkroes waar Nederlandstaligen en Franstaligen samenleven en samen werken met tal van andere nationaliteiten. En dat vertaalt zich ook in de Brusselse overheidsinstanties.

  Stadsmakers en Stad Antwerpen

  Maak uw activiteit nog leuker en bied iets extra aan. Heeft uw vereniging of bewonersgroep ideeën om het leven in de stad te verbeteren? Of hebt u plannen om uw buren bij elkaar brengen? Stel uw activiteit of project voor aan Stadsmakers.

  Stad Antwerpen

  Antwerpen is een havenstad aan de Belgische Schelde, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de Middeleeuwen.

  De Werkplekarchitecten

  De werkplekarchitecten willen samen met werkgevers, werkenden en werkzoekenden competenties aanleren of verscherpen doorheen loopbaanbreed en loopbaanlang kijken en coachen. Een passende job voor iedereen; ook voor wie de arbeidsmarkt wat verderop ligt. Werkplekleren.