• fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling omtrent de maatregelen m.b.t. de Coronavirus Covid-19

  Diversiteit is een feit, inclusie is een keuze

  In de huidige context van wereldwijde mobiliteit leven we in een zeer diverse samenleving. Daarom is het vandaag de dag noodzakelijk ervoor te zorgen dat onze samenleving voldoende inclusief is, zodat iedereen zijn plaats kan vinden en er actief aan kan bijdragen om collectief te profiteren van de voordelen van deze diversiteit.

  Onze visie

  DUO voor een JOB is geboren uit een dubbele vaststelling:

  • er is een bewezen ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratie-achtergrond in België.
  • In België kennen mensen ouder dan 50 jaar de laagste tewerkstellingsgraad in Europa en worden zij geconfronteerd met een gebrek aan waardering voor hun vaardigheden.

  Door deze twee publieken samen te brengen, wil DUO for a JOB bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheden in de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratie-achtergrond, de kennis van onze ouderen erkennen en discriminatie bestrijden door sociale cohesie, begrip en lokale solidariteit te bewerkstelligen.

  Onze missie

  DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om de tewerkstelling van de jongsten te vergemakkelijken en tegelijkertijd de ervaring van senioren te valoriseren.

  Concreet is het een relatie waarbij een ervaren persoon, “de mentor”, zijn kennis en ervaring deelt met een jongere, “de mentee”, om de ontwikkeling van diens vaardigheden en autonomie te bevorderen en hem/haar in staat te stellen zijn/haar professionele doelstellingen te identificeren en te bereiken. Deze relatie (“duo”) is gebaseerd op uitwisseling, leren en permanent en wederzijds vertrouwen.

  Eenmaal met z’n tweeën, ontmoeten de jongere en diens mentor elkaar gedurende zes maanden gedurende twee uur per week.

  “Met DUO en mijn mentor heb ik het geloof in mijzelf teruggevonden en ben ik dingen gaan doen in plaats van na te denken hoe moeilijk het is. Het professionele advies van mijn mentor heeft wonderen verricht.”

  Anton, mentee bij DUO

  Onze methodologie

  Het succes van het mentorprogramma van DUO for a JOB schuilt in onze doeltreffende methode voor een kwaliteitsvolle begeleiding die bestaat uit 8 grote stappen.

  1. Tijdens de informatiesessies, die vaak collectief zijn, stellen we ons project voor, verduidelijken we de verschillende rollen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  2. Er volgt een individueel gesprek met elke kandidaat (mentor én mentee) om hem/haar beter te leren kennen.

  3. Deze basisopleiding van vier dagen is verplicht voor alle mentoren. Het doel is om hen de basisinstrumenten voor de “mentoring” mee te geven.

  4. Op basis van verscheidene criteria (professionele achtergrond, talen, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz.) brengen de DUO coordinatoren een opgeleide mentor in contact met een mentee, op basis van wederzijdse competenties en behoeften.

  5. De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar willen samenwerken.

  6. Indien zowel mentor als mentee akkoord gaan om met elkaar samen te werken, wordentijdens een tweede ontmoeting de mentoring Overeenkomst en het ethisch charter van de organisatie ondertekend.

  7. Tijdens de begeleidingsperiode van zes maanden, ontmoeten de duo’s elkaar wekelijks.

  8. Na zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd voor een evaluatie. Tijdens deze beoordeling wordt gepeild of de verwachtingen werden ingelost, en de doelstellingen bereikt.

  “Mentorschap is een win-win relatie, waarbij de mentor ook veel leert. Mentoring bij DUO brengt een andere dimensie aan het probleem van de jonge migranten en het specifieke karakter van de moeilijke toegang tot werk voor deze jongeren.”

  Yves, mentor bij DUO