Doe een gift
 • fr
 • nl
 • en
 • Kies de schenking of legaat dat het beste bij u past

  Een duo-legaat, een legaat voor DUO

  Heb je geen rechtstreekse erfgenamen? Dan kan het duo-legaat een interessante formule zijn voor uw neven, nichten of vrienden. Dit laat u toe een grotere schenking te maken voor uw naasten met een lagere belasting kost.

  Door DUO for a JOB in uw testament op te nemen voert deze de successie rechten uit van alle erfgenamen, in aanvulling op de schulden en de gemaakte kosten. De andere erfgenamen krijgen een netto bedrag dat hoger is dan via een conventionele nalatenschap.

  Het verschil in de rente op bepaalde erfgenamen en verenigingen of stichtingen is van significante waarde, het zorgt ervoor dat deze formule financieel voordelig is  voor uw nichten, neven, enz.

  Wij sturen u in alle vertrouwelijkheid een simulatie van de belasting kosten die van toepassing zouden zijn in uw specifieke geval. Neem zeker contact op met Emmanuelle voor meer informatie.

  Schenkingen ten voordele van Duo For a job

  Het is mogelijk dat uw notaris u een schenking heeft aanbevolen. Twee soorten schenkingen zijn mogelijk:

  • Schenking “van hand tot hand”: Er moeten geen belastingen worden betaald op dit soort van gift. Hier gaat het om een goed die op een directe en informele manier overgedragen wordt door de schenker aan de begunstigde, in dit geval DUO for a JOB. Deze schenking is mogelijk voor geld, juwelen, meubels etc.
  • Schenking via notariële akte : onroerende goederen kunnen alleen geschonken worden via een notariële akte. In dat geval moet DUO for a JOB 5,5% schenkingsrechten betalen in Vlaanderen, 7% in Wallonië en Brussel.

  Wilt u meer informatie? Aarzel niet ons te contacteren.