• fr
  • nl
  • en
  • DUO spreekt over

    De belangen van onze samenleving zijn de kern voor de acties van DUO. De kwesties die in aanmerking worden genomen door het project zijn onder andere: intergenerationele banden, jeugdwerkgelegenheid, interculturele ervaring, de integratie van vluchtelingen, gelijke kansen, professionele integratie van jongeren met een allochtone achtergrond, sociale cohesie, discriminatie.

    Dankzij deze blog willen wij onze bijdrage voor kwaliteitsinformatie versterken door middel van nuttige documenten en middelen. Wij streven ook voor het bieden van een platform, zodat men meningen en reflecties met elkaar kunnen delen.

    Veel leesplezier!