MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Externe publicaties

  DUO for a JOB werkt samen met de academische sector, onderzoeksinstellingen en andere NGO’s om onze ervaring naar buiten te brengen en op een holistische wijze te werk te gaan.

  Duurzame aanpak van armoede I 2022

  Van Cauter, Joël & Jean Hindriks (Itinera)

  Mentoring as a Pathway to Labour Market Integration: Evidence from a Belgian Programme

  Bagnoli, L et al.

  Employment and Job Creation in Belgium, France, and Luxembourg: Analysis, vulnerable groups and solutions.

  Degroof Petercam Foundation

  Synthesis report: The integration of migrants: Spotlight on skills intelligece and learning, housing, women and children

  European Commission

  Integratie van personen van vreemde origine op de arbeidsmarkt, Evaluatie van het beleid in Wallonië | 2021

  Irfam

  Good practice buddywerking: DUO for a JOB I 2021

  Hannah Arendt Instituut

  Mentorschap voor de integratie van migranten op de arbeidsmarkt: beleidsperspectieven uit een overzicht van mentortheorie en -praktijk | 2020

  ECARES

  Een reeks redactionele artikelen over migratie en integratie, ter gelegenheid van de OESO-conferentie “Policy Making for Migration and Integration” | 2020

  OCDE

  Integratie van personen van vreemde origine op de arbeidsmarkt, Evaluatie van het beleid in Wallonië | 2020

  Irfam

  #BuddiesWithRefugees | 2020

  UNHCR, the UN Refugee Agency.

  Hefboom: Mentoring to work in het normaal economisch circuit | 2019

  ESF

  Hoe het ESF de integratie van migranten kan bevorderen: belangrijkste lessen van het thematisch netwerk van het ESF inzake migranten | 2019

  ESF

  Vieillissement et politiques de l’emploi | 2019

  OCDE

  Jaarverslag van het Europees Migratienetwerk over de integratie van onderdanen van derde landen op de arbeidsmarkt | 2018

  European Migration Network

  L’emploi des réfugiés – Que pouvez-vous faire? | 2017

  UNHCR

  Social Impact Bonding | 2016

  Stanford Social Innovation Review

  Verslag “De sociale en solidaire economie en de uitdaging van de vergrijzing” | 2016

  La Fonda, Futuribles International