Het academisch artikel “Mentoring as a pathway to labor market integration: Evidence from a Belgian program”, geschreven door Lisa Bagnoli van de ULB en gebaseerd op een onderzoek bij mentees van DUO for a JOB, werd gepubliceerd in het International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. “Over het algemeen kan elke jongere met een migratieachtergrond voordeel halen uit het mentorprogramma, ongeacht zijn/haar opleiding of migratieachtergrond.” De conclusie erkent eens te meer de positieve impact van één-op-één mentoring op de professionele carrière en het zelfvertrouwen van de mentees.

Voor meer informatie