De algemene doelstelling van de studie is het doelpubliek (bv. beleidsmakers en praktijkmensen op Europees en nationaal niveau, alsook academische onderzoekers en het grote publiek) te informeren over de uitvoering van integratiemaatregelen voor onderdanen van derde landen, met de nadruk op arbeidsmarktintegratiemaatregelen. De studie heeft ook tot doel goede of veelbelovende praktijken van openbare en particuliere actoren te identificeren.

Voor meer informatie