De 11e bijeenkomst van het Thematisch Netwerk (TN) inzake migranten vond plaats in Rome op 16-17 mei 2019. Er waren 28 vertegenwoordigers uit 10 lidstaten bij betrokken, waaronder beheersautoriteiten, nationale en Europese belanghebbenden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Voor meer informatie