Stel: je hebt een geweldig projectidee met een grote maatschappelijke meerwaarde. Dan rijzen meteen enkele vragen. Hoe begin je er aan? Hoe maak je dat project financieel haalbaar? Misschien is er wel iemand anders met iets gelijkaardigs bezig is? Om dat te achterhalen en opstarttips te krijgen, ga je dan best even aankloppen bij de Sociale InnovatieFabriek.

Sociale innovatie is een ruim begrip

Eind september bracht de Sociale InnovatieFabriek sociale ondernemers en initiatiefnemers bijeen in de Brusselse Bozar tijdens het tweedaagse NewIdeals-congres. De conferentie maakte een ding duidelijk: onder de noemer ”sociale innovatie” gaan heel veel activiteiten schuil. Een greep uit het aanbod: een mentor-programma waarbij vijftigplussers niet-Europese jongeren bijstaan in hun zoektocht naar werk, online-ruilplatformen, carpooling voor goederentransport, een coöperatie die leegstaande huizen verwerft en renoveert,… Het zijn maar enkele voorbeelden van winnende projecten uit de campagne Radicale Vernieuwers die zich op het congres voorstelden. Allemaal tonen ze de wil – en de potentie – om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Sociale innovatie heeft betrekking op bv. mobiliteit, afvalproblematiek, betaalbaar wonen, zorg, armoede, 3D-technologie, klimaatverandering… en liefst van al bieden ze een oplossing voor meerdere maatschappelijke uitdagingen tegelijk. Net als stedenbeleid is sociale innovatie bij uitstek een transversaal en grensoverschrijdend beleidsdomein. Verbinden, daar draait het immers om.

Meer lezen