DUO for a JOB gelooft in een samenleving met plaats en kansen voor iedereen, ook tijdens deze coronacrisis. Omdat de pandemie het isolement en de ongelijkheid nog heeft versterkt, past de vereniging haar mentoringprogramma nu aan.

Honderden jongeren en 50-plussers zijn tijdens de lockdown met elkaar in contact gebleven

DUO for a JOB is niet alleen een mentoringprogramma voor jobbegeleiding, maar ook een bron van ongelooflijk hechte, rijke banden tussen jongeren met een migratieachtergrond en 50-plussers. En die banden blijken sterker dan het virus.

Uit een enquête die de vereniging afnam bij haar 500 actieve duo’s blijkt dat 9 op de 10 tijdens de lockdown op afstand contact hebben gehouden. Samen zetten ze hun koers verder, op weg naar een baan en een meer inclusieve en solidaire samenleving.

Door de lockdownmaatregelen moesten we creatief zijn. Tekdal, mijn mentee, en ik gebruiken Whatsapp. Nu hij zijn cursus Nederlands niet meer kan volgen,  nemen we samen zijn lessen door en werken we aan zijn uitspraak voor zijn toekomstige sollicitatiegesprekken. Nu er opeens meer tijd is, hebben we beslist om twee tot drie gesprekken per week in te plannen. Zo heeft deze gezondheidscrisis toch nog voordelen!” zegt mentor Pierre (Gent).

Voor de toekomst is de overgrote meerderheid van de jongeren en mentoren bereid om het programma in een nieuwe, aan de omstandigheden aangepaste vorm verder te zetten.

Een digitaal programma dat niemand in de steek laat

Gedreven door het enthousiasme en de inzet van de honderden jongeren en vrijwilligers heeft DUO for a JOB besloten om van dit momentum gebruik te maken om een digitale versie van het programma voor te stellen. Voortaan kunnen alle activiteiten van het mentoringprogramma op afstand gebeuren. En daarbij hoeven de contacten met de vereniging, tussen de mentoren onderling en tussen de mentoren en de jongeren, niet aan intensiteit in te boeten.

Digitalisatie heeft altijd al in het DNA gezeten van DUO for a JOB, maar ze mag niet ten koste van de meest kwetsbare personen gaan”, verduidelijkt medeoprichter Matthieu Le Grelle. “Toen we ons programma herbekeken, wilden we zorgen dat het voor iedereen toegankelijk blijft”. Om het inclusieve karakter te garanderen heeft de vereniging een evaluatieprocedure opgezet die de eventuele struikelblokken door een gebrek aan opleiding of computerinfrastructuur in kaart brengt en oplossingen op maat aanreikt.

Solidariteit kan en zal de crisis overwinnen!

Het is geen geheim dat de pandemie dramatische sociale gevolgen zal hebben. Het IMF voorspelt in België 100.000 extra werklozen in 2020. Bovendien verwacht de Federatie van Sociale Diensten 200.000 bijkomende kwetsbare personen bovenop het 16,8% van de bevolking dat reeds als kwetsbaar werd beschouwd. Volgens de POD Maatschappelijke Integratie is het aantal aanvragen voor een leefloon bij de OCMW’s met liefst 10% gestegen. Dat zijn dan meer dan 10.000 extra aanvragen in de afgelopen weken.

In deze context zal de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt de jongeren met een migratieachtergrond nog harder treffen. Deze jongeren, die heel wat vaardigheden, talent en potentieel bezitten, zullen meer dan ooit begeleiding nodig hebben om hun veerkracht en energie optimaal te benutten. Tegelijkertijd heeft de pandemie de sociale contacten ontwricht en de 50-plussers in een isolement geduwd, terwijl zij net zoveel kennis (en tijd) te bieden hebben aan deze jongeren. Ook hier moet een kader worden gecreëerd waarin de meest ervaren mensen hun kennis en vaardigheden kunnen doorgeven, zodat hun levenservaring wordt benut.

Met solidariteit kunnen en zullen we de crisis overwinnen”, zegt Julie Bodson, die verantwoordelijk is voor de belangenbehartiging. “Ze benadrukt het belang van de missie van DUO for a JOB: jonge en minder jonge burgers aanmoedigen om banden te smeden en te onderhouden, om isolement te voorkomen, solidariteit aan te moedigen en actief de strijd tegen de ongelijkheid aan te binden.


Over DUO for a JOB

DUO for a JOB is een verenging die eind 2012 in Brussel werd opgericht. Ze brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers uit dezelfde beroepssector, die hen begeleiden bij hun zoektocht naar een baan. Met dit intergenerationele en interculturele mentoringprogramma heeft de vereniging drie hoofddoelstellingen:

De ongelijkheden in de toegang tot de arbeidsmarkt wegwerken

De vaardigheden en ervaring van 50-plussers benutten

– Het ‘samen leven’ bevorderen

De vereniging is actief in vier grote Belgische steden (Brussel, Luik, Antwerpen en Gent) en sinds eind 2019 ook in Frankrijk (Parijs). Sinds haar oprichting zijn bijna 2500 duo’s gevormd. 9 op de 10 mentoren starten na afloop een nieuw duo. Voor bijna 3 op de 4 jongeren levert de samenwerking binnen de 12 maanden na de start van de begeleiding een opleiding, stage of baan op.


Meer info / foto’s / getuigenissen:

Axelle Le Brettevillois – Communication & Marketing Manager

Tel.: 0484/12 73 28 | alb@duoforajob.org