Doe een gift
 • fr
 • nl
 • en
 • Onze aanpak

  icon

  Onze doelstellingen

  icon

  Onze methodologie

  icon

  Onze aanpak

  DUO for a JOB  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

  Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen en Luik.

  Onze doelstellingen

  Tegen 2020 wil DUO for a JOB:

  • meer dan 2000 deelnemers aan ons programma laten proeven van een bijzondere ontmoeting tussen culturen en tussen generaties.
  • Instaan voor de vorming van 1500 mentoren opdat zij hun kennis en ervaring optimaal kunnen delen.
  • de “natuurlijke” inschakelingsgraad van de jongeren in onze doelgroep verdubbelen (tot minstens 50%), hetgeen overeenkomt met de resultaten die we sinds de start van het programma behalen.

  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone
  icone

  Tijdens de informatiesessie stellen we ons project voor, verduidelijken we de verschillende rollen (mentee, mentor en DUO for a JOB) en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Er volgt een individueel gesprek met elke kandidaat (mentor én mentee) om hem/haar beter te leren kennen.

  Deze basisopleiding van vier dagen is verplicht voor alle mentoren. Het doel is hun de basisinstrumenten voor de “mentoring” mee te geven.

  Elke week worden er nieuwe duo’s gevormd tijdens vergaderingen van de teams die zich bezig houden met de “matching“.

  De eerste ontmoeting biedt de gelegenheid aan mentor en mentee om elkaar te leren kennen. Na deze ontmoeting beslissen ze allebei (ieder voor zich) of ze al dan niet met elkaar zullen samenwerken.

  Indien zowel mentor als mentee akkoord gaan om met elkaar samen te werken, wordt tijdens een tweede ontmoeting de Mentoring Overeenkomst ondertekend.

  Tijdens de begeleidingsperiode van zes maanden, ontmoeten de duo’s elkaar wekelijks.

  “Extra” activiteiten (facultatief) worden eveneens georganiseerd om de ontmoetingen binnen de “DUO gemeenschap“ te bevorderen.

  Tijdens de intervisie wisselen actieve mentoren ervaringen uit: good practices worden gedeeld; moeilijkheden die mentoren in hun duo ondervinden, worden besproken.

  Op het einde van de periode van zes maanden worden de deelnemers uitgenodigd om te beoordelen of het programma een antwoord heeft geboden aan hun verwachtingen en of de beoogde doelstellingen werden bereikt.

  441

  Mentoren

  711

  Duo's opgeleid

  Positieve output
  na 12 maanden

  Tewerkgesteld na 12 maanden

  Herinschrijvingen mentors

  Een paar getuigenissen...

  U wilt deelnemen
  aan het programma?

  Meld u aan!

  Giften

  IBAN BE04 0016 8571 7631 (BIC: GEBABEBB) of doe een gift online

  Doe een gift